J. Gunnar Olson

Grunnlegger av ICCC, International Christian Chamber of Commerce

Anbefaling av boken Bygge Guds Rike

J. Gunnar OlsonGuds Ord säger: "Ty det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i Honom och att genom Honom (Jesus) försona ALLT med sig, sedan Han genom blodet på Hans kors hade berett frid. Ja, genom Honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är." (Kol 1:19-20) Detta är oerhört stort! Gud har genom Kristus försonat ALLT med sig!

Med den insikten kan man ställa frågan: Finns det någonting som inte omfattas av Jesu försoning? Eftersom bibeltexten, som jag har citerat säger, att han har försonat ALLT, måste det betyda att det finns en Guds Rikes dimension, som Gud vill uppenbara genom våra liv. Insikten och visionen om Guds Rike måste få sitt uttryck redan här på jorden. Även i näringslivet och vårt professionella liv.

Därför är Anders Torvill Bjorvands bok Bygge Guds Rike en betydelsefull bok, som hjälper dig att orientera dig i tillämpningen av Gudsuppenbarelsen i ditt eget liv. Boken är innehållsrik och välskriven. Den är både underhållande och djuplodande och jag rekommenderar den varmt.

Men det viktigaste är, att du tillämpar bokens budskap. Det kommer att föra dig in i en djupare erfarenhet av Guds kärlek och omsorg. Du kommer att upptäcka att Gud är inte religiös, utan verklig! Ditt liv kommer att orsaka en förvandling av samhället, när Guds Rike blir uppenbart i din personliga erfarenhet.

J. Gunnar Olson
Founder
ICCC, International Christian Chamber of Commerce 

Powered by Cornerstone